Για αρχή

Δείτε το παρακάτω Video από το δημιουργό της GeoGebra.