Σεμινάριο

 

ΣεμινάριοΤα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Μαθηματικών της Ανατολικής Αττικής κ.Στάμη Τσικοπούλου διεξήγαγαν σεμινάριο με θέμα:
«Τα Μαθηματικά του Γυμνασίου –Λυκείου με το λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας GEOGEBR
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του Γυμνασίου των «Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη» από το μαθηματικό των Εκπαιδευτηρίων κ.Σταμάτη Μακρή από τις 22 έως τις 28 Ιουλίου 2012.
Διεξήχθη με μορφή βιωματικού εργαστηρίου σε 2 τμήματα των 14 ατόμων.
Το πρώτο απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς που ήθελαν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και το δεύτερο σε εκπαιδευτικούς που είναι χρήστες του λογισμικού GeoGebra.


 Στο Group A ασχοληθήκαμε με τα παρακάτω θέματα:
Γεωμετρία 1 : Τα ύψη στο ισοσκελές τρίγωνο
Γεωμετρία 2 : Προεκτάσεις πλευρών ισοπλεύρου
Μιγαδικός 1 : Γεωμετρικός τόπος μιγαδικού κύκλος
Μιγαδικός 2 : Γεωμετρικός τόπος μιγαδικού κύκλος 2
Ανάλυση 1 : Η παράγωγος ως γεωμετρικός τόπος
Ανάλυση 2 : Ακρότατα – Σημεία καμπής
Ανάλυση 3 : Πρόβλημα Ελαχίστου
Ανάλυση 4 : Ασύμπτωτες συνάρτησης
Ανάλυση 5 : Ολοκλήρωμα – Εμβαδό συνάρτησης


 Στο Group Β ασχοληθήκαμε με τα παρακάτω θέματα:
Γεωμετρία  : Τραπέζιο
Μιγαδικός 1 : Μιγαδικός σε κύκλο που δίνει έλλειψη
Μιγαδικός 2 : Ελάχιστο-Μέγιστο μέτρο μιγαδικού
Τριγωνομετρία : Το ημίτονο και το συνημίτονο ως προβολές
Ανάλυση 1 : Πλευρικά όρια – Συνέχεια συνάρτησης
Ανάλυση 2 : Συνέχεια δίκλαδης συνάρτησης
Ανάλυση 3 : Ασύμπτωτες συνάρτησης
Ανάλυση 4 : Παράγουσα συνάρτηση-Αόριστο ολοκλήρωμα
Ανάλυση 5 : Εμβαδόν παραβολικού χωρίου