Άρθρα

stick_figure_driving_pencil_10266


 

Ευκλείδης Α τεύχος 85» Τα είδη των γωνιών »
Περιγράφει τα βήματα που πρέπει να κάνει κάποιος για να κατασκευάσει με το λογισμικό GeoGebra μια γωνία η οποία αλλάζει τιμές μετακινώντας έναν δείκτηκαι φαίνονται οι χαρακτηρισμοί της γωνίας (οξεία, ορθή, αμβλεία κτλ.)

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ευκλείδης» της Ε.Μ.Ε (Ελληνική Μαθηματική 
Εταιρεία) στο τεύχος ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.


Ευκλείδης Α τεύχος 86» Παραπληρωματικές γωνίες «
Περιγράφει τα βήματα που πρέπει να κάνει κάποιος για να κατασκευάσει με το
λογισμικό GeoGebra δυο γωνίες παραπληρωματικές που μεταβάλλοντας τη μια
γωνία μεταβάλλεται και η παραπληρωματική της.

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ευκλείδης» της Ε.Μ.Ε (Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία)
στο τεύχος ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ