Τετράδια CEMTL

CEMTLΕπίσημη μετάφραση τετραδίων εργασίας για τη χρήση του λογισμικού GeoGebra που αναπτύχθηκαν από το Πανεπιστήμιο του Limerick της Ιρλανδίας, κατόπιν αδείας η οποία παραχωρήθηκε στον κ.Σταμάτη Μακρή των «Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη», ύστερα από σχετικό αίτημα.
Permission is granted to make electronic or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use without charge on condition that copies are not made or disseminated for profit or commercial benefit. Copies MUST show this notice and the full citation on the first page. Any use of the work other than as authorized under this notice is prohibited.
©2012 NCE-MSTL
Dr. Olivia Fitzmaurice,
Lecturer Mathematics Education,Dept. of Mathematics & Statistics,University of Limerick

Μπορείτε να δείτε τα πρωτότυπα αρχεία στα Αγγλικά.

Κατά τη μετάφραση έγιναν κάποιες μικρές αλλαγές που αφορούν κυρίως  την έκδοση 4 του λογισμικού, αφού τα πρωτότυπα αρχεία αφορούν την έκδοση 3.
Ευχαριστίες στον Σταμάτη Παπουτσέλη (Αγγλική Φιλολογία) και στη Δήμητρα Μπισμπίκη (Ελληνική Φιλολογία) για τις διορθώσεις τους και τις παρατηρήσεις τους.

Μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε τα αρχεία PDF στους παρακάτω συνδέσμους.
Τετράδιο εργασίας 1ο
 Ζωγραφική έναντι Κατασκευής
Τετράδιο εργασίας 2ο  Περισσότερες κατασκευές – Μετρήσεις και Δρομείς
Τετράδιο εργασίας 3ο  Εισαγωγή αλγεβρικών δεδομένων – Συναρτήσεις – Βασικές Αρχές
Τετράδιο εργασίας 4ο  Δημιουργία νέου εργαλείου-Ακολουθία-Κουτί Επιλογής-Μετασχηματισμοί
Τετράδιο εργασίας 5ο  Δυναμικά χρώματα-Λογιστικό Φύλλο-Διανύσματα-Λογισμός
Τετράδιο εργασίας 6ο  Μέτρηση σε ακτίνια-Κλάσματα-Οπτικοποίηση Μεγίστου